O Firme

Základy spoločnosti siahajú do roku 1998. Na základe požiadaviek trhu bola transformovaná v roku 2004 na spoločnosť s ručením obmedzeným.

Spoločnosť sa zameriava hlavne na inžiniersku činnosť, prípravu stavieb, stavebný dozor. Zaoberá sa aj vypracovávaním projektovej dokumentácie a realizáciou stavieb. Skúsenosti spoločnosti umožňuje zrealizovať stavby na kľúč od zadania až po uvedenie stavby do prevádzky. V roku 2014 spoločnosť rozšírila aktivity na oblasť statiky stavebných konštrukcií. Pri zabezpečovaní činností spolupracujeme s dlhodobo overenými partnermi.

Našimi spokojnými zákazníkmi sú organizácie s nadnárodnou pôsobnosťou - ako napr. Tesco Stores SR, s.r.o., Valeo Slovakia, s.r.o. - až po súkromné osoby, ktorým poskytujeme k plnej spokojnosti služby pri výstavbe rodinných domov, ale aj menších stavieb.


Stavebný dozor

V rámci stavebného dozoru zabezpečujeme komplexný dohľad nad realizovanými stavebnými prácami.
Rozsah našich realizácií:
- Zatepľovanie bytových domov
- Realizácie obchodných jednotiek a celých stavieb „na zelenej lúke“ pre TESCO Stores SR
- Rekonštrukcie pobočiek Slovenskej sporiteľne – 30 pobočiek
- Rekonštrukcia odletovej haly Letiska Košice
- Projekty financované z fondov EÚ (Rekonštrukcia lesných ciest Hačava, Rekonštrukcia infraštruktúry obce Veľaty a iné)
- Prestavba obchodných centier Hypernova
- Výrobné haly v rozsahu od novostavieb až po rekonštrukcie (Valeo, WTX, Stryx a iné)
- Rodinné domy
- Autoservisy, logistické centrá a mnohé iné.

Obsah dočasne nedostupný

Statika stavieb

Zaoberáme sa projektovaním statiky stavieb v rozsahu od stavebného povolenia až po realizačnú projektovú dokumentáciu. Špecializujeme sa na navrhovanie OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ softwarom Tekla structures.
- Rodinné domy
- Oceľové haly
- Oceľové konštrukcie vodohospodárskych stavieb
- Návrh betónových konštrukcií
- Vypracovanie výrobnej dokumentácie oceľových konštrukcií
- a mnohé iné v oblasti statiky stavieb

Obsah dočasne nedostupný

Projektovanie stavieb

Zabezpečujeme vypracovanie projektovej dokumentácie všetkých stupňov od zamerania existujúcich stavieb pred rekonštrukciou cez dokumentácie pre Územné rozhodnutie a Stavebné povolenie až po porealizačné zameranie. Rozsah našich realizácií:
- Autoservis s autosalónom Košice
- Rodinné domy
- Projekty zateplenia bytových domov
- Sieť stožiarov s technológiou pre šírenie internetu na vidieku v pásme MMDS
- Rekonštrukcia a prístavba výrobnej haly v Košiciach
- Rekonštrukcia a dostavba závodu na spracovanie mlieka v Jaklovciach
- Sieť rýchločistarní Penguin
- Radová zástavba Rozhanovce
- Rekonštrukcia meštianskeho domu Levoča
- Návrhy rekonštrukcií podkrovných bytov a bytov
- Chaty, garáže a iné

Obsah dočasne nedostupný

Inžinierska činnosť

V rámci inžinierskej činnosti zabezpečujeme získanie Územných povolení, Stavebných povolení a kolaudácie stavieb.
- Hypermarkety a obchodné centrá (Tesco STORES, Hypernova a iné)
- Bytové domy
- Rodinné domy
- Výrobné haly v rozsahu rekonštrukcií až po novostavby
- Veľkosklady a distribučné centrá
- Chaty, garáže a iné.

Obsah dočasne nedostupný

Výstavba

Dodávame stavby v rozsahu podľa zadania investora.
- Rodinnné domy
- Prvky drobnej záhradnej architektúry
- Realizácia interiérov – obklady, dlažby, sadrokartóny
- Iné práce podľa zadanie investora

Obsah dočasne nedostupný

ALFA Construction s.r.o.


Moyzesova 24
Košice
alfaconstruction@netkosice.sk

Ing. Peter Beke

 0905 532 177
 peter@alfaconstruction.sk

Ing. Pavol Beke, PhD.

 0908 446 750
 pavol@alfaconstruction.sk