ALFA ®

construction s.r.o.

Kde nás nájdete?

telefon
obalka

Kontaktné údaje

Ing. Patrícia GRIBOVSKÁ
0905 450 721
gribovska.patricia@gmail.com
Ing. Paulína WAGNEROVÁ
0905 450 721
wagnerova.paulina@gmail.com
Slavomír KASARDA
Realizácia stavby
0918 253 610
obalka

Kancelária

Moyzesova 24, 040 01 Košice